Download documenten

HOOFDLIJNEN verlengd programma Impuls Omgevingsveiligheid 2019-2020

Samenvatting

Het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) wordt met twee jaar verlengd. Door de verlenging van het programma IOV kunnen decentrale overheden een sterke start maken met de uitvoering van de Omgevingswet in 2021 en wordt voorkomen dat er in 2019, door het wegvallen van de middelen uit het IOV-programma, knelpunten in de uitvoeringspraktijk ontstaan.