Download documenten

Impuls omgevingsveiligheid 2015

Samenvatting

De impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 wordt gezien als belangrijk instrument om bij te dragen aan een gewenste kwaliteitsimpuls van de omgevingsveiligheid (externe veiligheid). De Impuls Omgevingsveiligheid bestaat uit vier deelprogramma’s van de decentrale overheden waarbij de provincie Zuid-Holland als adressant optreedt. De deelprogramma’s zijn: 1. BRZO 2. PGS 3. Informatie- en Kennisinfrastructuur 4. Lokaal externe veiligheidbeleid