Download documenten

Incidentscenario transport gevaarlijke stoffen (eindrapport)

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In het rapport vindt u de resultaten van het project, en wordt het incidentscenario buisleiding verder toegelicht en uitgewerkt. Dit rapport levert input voor het deelproject rampenoefening, dan wel de operationele rampenoefening. Dit product is opgesteld in het kader van het jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland.