Download documenten

Infoblad energietransitie ten bate van veiligheidsregio's

Samenvatting

Om het klimaatakkoord van Parijs te halen om de Nederlandse CO2-uitstoot te verminderen zijn andere energiedragers nodig. Dat heeft een impact op de fysieke leefomgeving. Er wordt ruimte ingericht voor de aanleg van nieuwe energieprojecten. Ook geven sommige nieuwe energiebronnen veiligheidsrisico's, zoals LNG, autobatterijen en buurtbatterijen. Die risico's van vernieuwingen met betrekking tot de winning, opslag, productie, transport en het gebruik van energie zijn nog grotendeels onbekend. In de afweging van verschillende omgevingsfactoren zoals milieu, gezondheid, veiligheid is bekendheid van deze veiligheidsrisico's belangrijk. Om deze reden heeft IFV deze risico's in kaart gebracht en in dit informatieblad energietransitie opgenomen.