Download documenten

Informatieblad Wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In Revi II wordt een geünificeerde rekenmethodiek voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voorgeschreven. Ook worden afstanden opgenomen voor aangewezen risicovolle categorieën. Deze staan in het Bevi genoemd onder artikel 2, eerste lid, sub d (niet-categoriale inrichtingen) en sub h ( categoriale inrichtingen).