Download documenten

Instructie LPG tankstations (Kennistafel RRGS)

Samenvatting

De jaarlijkse doorzet van LPG is niet vastgelegd in de milieuvergunning conform gevarenkaart 5 is voor het bepalen van de risicoafstand de aanname gemaakt dat de doorzet > 1000 m3 bedraagt.