Download documenten

Instructiekaart registratie risico-informatie bij Wm vergunningverlening

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Instructiekaarten voor vergunningverleners, bedoeld voor het vastleggen van risico-informatie bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer. Bijgevoegd is een overzicht van drempelwaarden waarboven registratie verplicht is.