Download documenten

Intentieverklaring beëindiging incidentele chloortransporten door Nederland

Samenvatting

Het Convenant Akzo chloortransporten uit 2002 over de structurele chloortransporten liep af eind 2015. Conform afspraak in dit convenant voert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met AkzoNobel overleg over het beëindigen van de incidentele chloortransporten door Nederland. In een brief van de staatssecretaris van 3 oktober 20161 heeft zij de Kamer hierover geïnformeerd. Recent is met AkzoNobel overeenstemming bereikt over een gezamenlijke intentie-verklaring die voorziet in afspraken over de beëindiging van de incidentele chloortransporten, maar ook in het veiliger maken van de chlooropslag op de site van AkzoNobel te Rotterdam. Een gedetailleerde uitwerking van deze intentieverklaring wordt vastgelegd in een convenant. Het streven is om het convenant eind 2017 te hebben afgerond.