Download documenten

Interventiewaarden gevaarlijke stoffen 2007

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Ter de bescherming van de bevolking en hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen zijn voor 314 prioritaire stoffen drie interventiewaarden afgeleid: de voorlichtingsrichtwaarde, de alarmeringsgrenswaarde en de levensbedreigende waarde. Deze publicatie bevat de twee tabellen met interventiewaarden van alle 314 stoffen zowel alfabetisch als ook op VN-nummer. Om snel inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van blootgestelde mensen bij de ontsnapping van een gevaarlijke stof.