Download documenten

Inventarisatie wegvervoer gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De gebruikte methode in dit pilot kan door andere gemeenten worden gebruikt om hun wegvervoer van gevaarlijke stoffen te inventariseren. Naast plaatsgebonden en groepsrisico's, is ook naar mogelijke effecten en het nut van routering gekeken.