Download documenten

IOV kennisdocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations

Samenvatting

Dit Kennisdocument Veiligheid Multi-fuel Tankstations is een overkoepelende synopsis en beschrijft de samenwerking binnen een project uit het interbestuurlijke programma Impuls Omgevingsveiligheid 2020. Daarmee richt het zich op externe veiligheidsvraagstukken rondom multi-fuel tankstations (MFT), anticiperend op de Omgevingswet. Binnen dit project zijn vier deelstudies uitgevoerd, waarmee kennis is ontwikkeld over de bijkomende veiligheidsaspecten bij het combineren van het aanbod van diverse brandstoffen op één locatie (MFT), onderlinge afstanden tussen verschillende faciliteiten, het uitvoeren van kwantitatieve risicoanalyses, veiligheidsvoorzieningen, aandachtspunten voor het hebben van verschillende eigenaren van faciliteiten op één locatie en tot slot de gevolgen van transportstromen van (nieuwe) energiedragers op het Basisnet (weg).