Download documenten

Jaarverslag Inspectie Leefomgeving en Transport 2012

Samenvatting

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar Jaarverslag 2012 gepubliceerd. Het is het eerste jaarverslag van de ILT, die in 2012 ontstond uit een fusie tussen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie. De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Het Jaarverslag 2012 geeft de resultaten weer van vergunningverlening, handhaving, incidentafhandeling en onderzoek op een breed scala aan onderwerpen, van drinkwater tot scheepvaart, van het spoor tot bouwactiviteiten, van milieu tot luchtvaart en vervoer over de weg. Zo heeft het beleid om goed presterende bedrijven door een convenant meer eigen verantwoordelijkheid te geven in 2012 geleid tot 27 convenanten.