Download documenten

Kamerbrief Beleidsaanpak milieurisico’s en omgevingsveiligheid

Samenvatting

In deze brief informeert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de kamer over de beleidsaanpak milieurisico's en omgevingsveiligheid: op weg naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving op korte en middellange termijn aan. Waarin voorop staat dat de samenleving hierin wordt betrokken. De brief bevat een overzicht van acties die recent afgerond zijn of op korte termijn afgerond worden en de acties die de komende periode gestart of voortgezet worden.