Download documenten

Kamerbrief over een andere berekeningswijze voor geluidhinder en EV-risico's rond Schiphol

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Brief waarin de minister van Verkeer en Waterstaat de kamer op de hoogte brengt van een onderzoek naar verbeteringen van de rekenmethodiek voor geluidhinder en externe veiligheidsrisico's rond Schiphol, de vernieuwing van het woningbestand, de toepassing van de huidige geluidsmaten en de uitbreiding van het gebied waarop de criteria van toepassing zijn.