Download documenten

Kamerbrief Registratie gevaarlijke stoffen op het spoor - 15 februari 2017

Samenvatting

In deze brief informeert de staatssecretaris van IenM de Kamer over resultaten van inspecties door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de naleving van de registratieplicht voor gevaarlijke stoffen. De ILT heeft inspecties uitgevoerd naar de registratie voor doorgaande treinen en naar stilstaande treinen op emplacementen. Deze inspecties zijn een vervolg op eerdere inspectieresultaten die de staatssecretaris in mei 2016 met de Kamer gedeeld heeft. Tevens gaat de staatssecretaris in deze brief in op de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 8 februari jl. met decentrale overheden en hulpdiensten over het uniformeren van de brandveiligheidsvoorzieningen op alle emplacementen. Om hier aanvullende veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen heeft zij, zoals in de Beleidsimpuls Railveiligheid is genoteerd, €40 mln. gereserveerd.