Download documenten

Kamerbrief Vervoer gevaarlijke stoffen van 13 februari 2019

Samenvatting

In deze Kamerbrief geeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een toelichting op de overschrijdingen van de risicoplafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor en haar aanpak om tot een effectiever Basisnet-spoor te komen. Zij geeft hierbij aan dat er momenteel geen sprake is van nieuwe besluitvorming rondom een mogelijke aanpassing van de risicoplafonds.