Download documenten

Kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving

Samenvatting

De kennisbundel Waterstof in de gebouwde omgeving behandelt de productie, opslag en het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving, maar niet het transport van waterstof. De kennisbundel is te zien als een doorgeefluik van informatie over wet- en regelgeving, vergunningverlening en mogelijke gevaren. De informatie wordt beknopt beschreven en waar nodig van context voorzien. Om de deelonderwerpen eigen te maken, kan de lezer gebruikmaken van de documenten en websites waarnaar verwezen wordt.