Download documenten

Kennisbundel Windturbines

Samenvatting

De energietransitie is in volle gang. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol. Welke wet- en regelgeving geldt voor windturbines? Wat zijn aandachtspunten bij de vergunningverlening? En aan welke veiligheidsaspecten moet je denken? In de nieuwe kennisbundel Windturbines vindt u antwoord op deze en andere vragen. 

In de kennisbundel wordt informatie over regelgeving, vergunningverlening, risicobeheersing en incidentbestrijding kort beschreven en waar nodig van context voorzien. Voor verdieping verwijst de uitgave naar relevante documenten en websites.