Download documenten

Kernwaarden veiligheidsregio's

Samenvatting

De nieuwe Omgevingswet brengt alle aspecten van de fysieke leefomgeving bij elkaar en biedt de veiligheidsregio’s daarmee de mogelijkheid om hun adviesrol zoals die in de Wvr is verankerd, te vernieuwen: Op welke manier kunnen en willen de veiligheidsregio’s invulling geven aan hun rol als adviseur ‘nieuwe stijl’? Hoe willen zij het onderwerp fysieke veiligheid inbrengen? Welke aspecten hebben prioriteit en op welk moment in het proces kunnen die het beste naar voren worden gebracht, en op welke manier? Op deze vragen wordt in dit document ingegaan.