Download documenten

Koninklijk Besluit betreffende de overdracht van de zorg voor het beleid inzake buisleidingen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de beslissing van het kabinet om de primaire verantwoordelijkheid voor het buisleidingendossier toe te delen aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.