Download documenten

Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s

Samenvatting

In ‘Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s’ wordt beschreven aan welke kwaliteitscriteria veiligheidsregio’s moeten voldoen om haar taken op het gebied van omgevingsveiligheid goed te kunnen uitvoeren. Daarbij is rekening gehouden met de kentering in het denken over veiligheid, met de daarbij behorende rol van de veiligheidsregio, zoals beschreven in de Visie Risicogerichtheid (meer informatie zie instituut Fysieke Veiligheid). Het document ‘Kwaliteitscriteria omgevingsveiligheid voor veiligheidsregio’s’ vervangt het in 2010 vastgestelde ‘Maatlat Externe Veiligheid Adviseur Brandweer'.