Download documenten

Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid 2021-2024

Samenvatting

In het BOb van 30 oktober 2019 is door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) besloten om het programma IOV te beëindigen maar op grond van een gezamenlijke agenda wel door te gaan met versterking van omgevingsveiligheid. Daarbij heeft het BOb contouren van uitwerking en aanpak vastgesteld met de aan de clusters toebedeelde budgetten 1. Het besluit van het BOb is uitgewerkt in het voor 7 clusters opstellen van een meerjarenvoorstel 2021-2024. In deze meerjarenvoorstellen is per cluster ingegaan worden op de ambitie, de governance en de financiering.