Download documenten

Monitor Naleving en handhaving BRZO bedrijven 2011

Samenvatting

Rapportage betreffende de naleving door en handhaving bij alle majeure risicobedrijven. Hiermee wordt een actueel beeld van de naleving van het BRZO ’99 bij alle BRZO-bedrijven over het jaar 2011 gegeven. Het is het eerste jaar waarin het naleefgedrag van de BRZO-bedrijven en de inzet van handhaving door de BRZO bevoegde gezagen (Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en het bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio’s) over een heel jaar en op landelijke schaal bij elkaar is gebracht.