Download documenten

Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012

Samenvatting

Deze monitor is een jaarrapportage die is opgesteld door het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT-RB). In het LAT-RB werken de gezamenlijke toezichthouders (Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s, WABO bevoegd gezag en RWS) samen aan de verbetering van het toezicht en de handhaving op de majeure risicobedrijven. Deze jaarlijkse monitorrapportage is bedoeld om het totaalbeeld van de naleving en handhaving bij BRZO-bedrijven te geven en niet om de individuele inspectieresultaten te belichten. Bij de monitor zit daarom ook geen lijst met de resultaten per bedrijf.