Download documenten

Nota Modernisering Omgevingsveiligheid - Uitvoeringsprogramma 2015-2018 + aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer

Samenvatting

De Omgevingswet komt in de plaats van de bestaande wetgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Hierdoor komt de wetgeving voor de ‘vervuilende dan wel risicovolle’ bron samen met wetgeving voor een goede ruimtelijke inrichting van ons land in één nieuwe wet. Dat geldt dus ook voor de fysieke veiligheid en ruimtelijke inrichting: samengenomen is hiervoor, ter vervanging van de term externe veiligheid, de term omgevingsveiligheid geïntroduceerd. De uitwerking van de Omgevingswet biedt mogelijkheden om tekortkomingen in het omgevingsveiligheidsbeleid op te heffen. Dan moet goed gebruik gemaakt worden van het tijdvenster waarbinnen aanpassingen ten opzichte van het huidige beleid mogelijk zijn. Daarom bevat deze nota ook een uitvoeringsprogramma.