Download documenten

Notitie van het RIVM inzake identificatie van potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (zzs)

Samenvatting

De recente DuPont/Chemours casus (PFOA, GenX, DMAc) heeft bij zowel burgers als bij werknemers tot bezorgdheid en onrust geleid over blootstelling aan chemische stoffen die vrijkomen uit industriële processen. Het gaat daarbij in het bijzonder om zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu. Het Nederlandse beleid is er op gericht om ZZS te weren uit de leefomgeving. Dit kan door aanpak aan de bron door het voorkomen of het minimaliseren van emissies naar het milieu. In een brief aan de Kamer van 22 juni 2017 gaf de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan dat zij het RIVM opdracht heeft gegeven om een aantal stoffen voor te dragen die nog niet de kwalificatie van ZZS hebben, maar waar toch zorgen over bestaan, bijvoorbeeld vanwege analogie met vergelijkbare ZZS.