Download documenten

Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet Notitie LPVL

Samenvatting

Met de invoering van de Omgevingswet gaat er veel veranderen. Ook op het gebied van omgevingsveiligheid. Niet alleen de wet waarin het omgevingsveiligheidsbeleid opgenomen is verandert, maar ook het omgevingsveiligheidsbeleid zelf. De doelstelling blijft echter hetzelfde: een veilige inrichting van de leefomgeving. Dit betekent dat u van de ene kant bij de inrichting van de leefomgeving rekening moet houden met risicobronnen die branden, explosies of gifwolken kunnen veroorzaken. Die risicobronnenkunnen bedrijven zijn (van grote chemiebedrijven tot LPG-tankstations), maar ook transportroutes of buisleidingen waarover of waardoor gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Van de andere kant moet bij de vergunningverlening aan risicoveroorzakende bedrijven ook rekening gehouden worden met de omgeving waarin zo’n bedrijf gepland is. U krijgt met dit nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid te maken als u betrokken bent bij vergunningverlening aan bedrijven of bij ruimtelijke procedures zoals het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsplan. In dit document wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen op het gebied van omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet en de stappen die gemeenten en provincies moeten zetten vanwege de wijzigingen die plaats gaan vinden in dit vakgebied na invoering van de Omgevingswet.