Download documenten

Omgevingsveiligheid wordt eenvoudig beter

Samenvatting

Er verandert nogal wat bij de omzetting van de bestaande externe veiligheidsregelgeving naar de Omgevingswet, daar zijn veel vragen over. Bedrijfsleven, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en gemeenten willen weten wat er is veranderd. In dit artikel wordt aan de hand van een interview met Arie-Jan Arbouw ingegaan op deze vragen. Arie-Jan Arbouw is vanaf het begin als programmamanager van het Ministerie van Inftrastructuur en Milieu betrokken bij de beleidsomzetting van externe veiligheid naar omgevingsveiligheid. Hij wordt geïnterviewd door Inge Jansen, die sinds oktober 2016 zorgt voor de communicatie over het programma omgevingsveiligheid.