Download documenten

Oog voor bescherming in de open lucht

Samenvatting

Artikel uit Tijdschrift Milieu van de VVM, waarbij wordt ingegaan op de bescherming voor mensen die in de open lucht verblijven: Bij incidenten met gevaarlijke stoffen is de bescherming voor mensen binnenkort geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Voor mensen in gebouwen zijn hiertoe aandachtsgebieden vastgesteld. Maar hoe zit het met mensen in de open lucht? Hoe moeten wij hun veiligheid garanderen?