Download documenten

Pilot Communicatie aandachtsgebieden

Samenvatting

De aanleiding voor deze Pilot Communicatie Aandachtsgebieden is de modernisering omgevingsveiligheid (externe veiligheid) onder de Omgevingswet. Een verandering die hieruit voort komt is dat één van de twee risicomaten – het groepsrisico – in beginsel niet meer rekenkundig wordt beoordeeld. De gevaren die kunnen leiden tot een groepsrisico zullen voortaan gevisualiseerd worden met aandachtsgebieden voor brand, explosie en gifwolk. De gedachte achter deze aandachtsgebieden is tevens dat de overheid transparant wil communiceren over de risico’s in de leefomgeving. Dit betekent dat burgers op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de werking van deze aandachtsgebieden. De Atlas Leefomgeving, een website waar burgers de kwaliteit van hun leefomgeving kunnen checken, zal hier onder andere voor dienen. Alle
aandachtsgebieden zullen hierop te zien zijn. Voor een goede duiding is het van belang dat bij aandachtsgebieden informatie wordt gevoegd die aansluit bij de behoeften van burgers (een ‘bijsluitertekst’).