Download documenten

Praktische Handleiding Vergunningproces Waterstoftankstations

Samenvatting

Naar verwachting worden de komende jaren in Nederland meerdere openbare waterstoftankstations opgericht. Het Klimaatakkoord spreekt van 20 stuks in 2020 en 50 stuks in 2025. Waterstof in de gebouwde omgeving is voor zowel de initiatiefnemer als het evoegd gezag een nieuw vraagstuk. De ervaring met de huidige openbare tankstations (Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl, Den Haag) leert dat het vergunningproces voor zowel de initiatiefnemer als bevoegd gezag in de praktijk nog met veel vragen en onbekendheid is verbonden. De initiatiefnemers uit de tankstationbranche zijn in de meeste gevallen niet gewend met vergunningplichtige installaties te werken. Het vergunningtraject is daarmee tijdrovend en kostbaar. Rijkswaterstaat is betrokken bij de werkgroep uniforme vergunningverlening, onderdeel van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP). Rijkswaterstaat heeft Ekinetix gevraagd het vergunningproces voor openbare waterstoftankstations procesmatig te beschrijven. De procesbeschrijving bevat een procesflowdiagram met stappenplan, toelichting en handige checklists die zowel geschikt zijn voor initiatiefnemer als het bevoegd gezag. De projectmanagers en vergunningspecialisten van Ekinetix hebben reeds de nodige ervaringen opgedaan bij de vergunningaanvragen en de realisatie van waterstoftankstations in Nederland en daarbuiten. Op basis van deze praktijkervaringen zijn praktische tips toegevoegd.