Download documenten

Programma impuls omgevingsveiligheid 2016

Samenvatting

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2018 bestaat uit vier deelprogramma’s van de decentrale overheden, waarbij de provincie Zuid-Holland als adressant optreedt. Het programma sluit aan op de modernisering van het omgevingsveiligheidbeleid van het ministerie IenM en houdt rekening met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018.