Download documenten

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2018

Samenvatting

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2018 bestaat uit vier deelprogramma’s van de decentrale overheden, waarbij de provincie Zuid-Holland als adressant optreedt. Het programma sluit aan op de modernisering van het omgevingsveiligheidbeleid van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en houdt rekening met de Omgevingswet. Dit programma bevat de uit te voeren werkzaamheden in 2018.