Download documenten

Programma Modernisering Omgevingsveiligheid deel 2

Samenvatting

Bij de ontwikkeling van nieuw veiligheidsbeleid is de mening van deskundigen ‘uit het veld’ belangrijk. Praktische kennis is op deze manier verweven met de ontwikkeling van nieuw beleid over omgevingsveiligheid. Maar wat vinden inhoudelijk betrokkenen eigenlijk van de gedachte om op bestuurlijk niveau integraal te kijken naar de leefomgeving? Tijd om deskundigen aan het woord te laten. Dit is de tweede serie interviews met deskundigen. In 2015 verscheen de eerste reeks met professionals over het programma Modernisering Omgevingsveiligheid.