Download documenten

Project Aansluiten bronhouders aan REV - Min. IenW

Samenvatting

Op deze pagina zijn het projectvoorstel en de projectresultaten van het project Praktijkonderzoek van bronhouders bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s toegevoegd. Dit project is uitgevoerd doormiddel van financiering uit Cluster 6 van het meerjarenprogramma Omgevingsveiligheid.

Samenvatting project:
In 2020 levert het Ministerie van IenW een Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Het ministerie
voldoet daarmee op 1 januari 2021 aan de opdracht in de Omgevingswet tot het beschikbaar stellen
van een register. Echter, het hebben van een register is geen doel op zich: met het register willen we de informatievoorziening rond de leefomgeving verbeteren. 

Om ervoor te zorgen dat het REV bruikbaar is, moeten bronhouders data aanleveren. Bronhouders zijn
meestal omgevingsdiensten, maar soms ook gemeenten, provincies en rijk. Zij moeten aangesloten
worden op het REV. 

Probleemstelling
Vanuit IenW constateren wij dat extra inspanning nodig is om alle omgevingsdiensten te betrekken en te laten aansluiten. Het zal voor de eerste partijen die aansluiten meer tijd, geld en moeite kosten dan voor partijen die laat aansluiten. We stellen daarom voor de omgevingsdiensten die in een vroeg stadium willen aansluiten, financieel te ondersteunen door middel van een bijdrage vanuit DP6.