Download documenten

Project Impuls Omgevingsveiligheid

Samenvatting

Samenvatting

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2020 geeft voor het laatste jaar een impuls aan het milieuwerkveld externe veiligheid, sluit aan op de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid van het ministerie IenW, en ondersteunt de implementatie van de Omgevingswet op het gebied van omgevingsveiligheid. Vanaf 2021 wordt gewerkt met gelijknamige clusters in de interbestuurlijke meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 – 2024.

Deze eindrapportage geeft een beknopte beschrijving van de voortgang van de activiteiten die in de deelprogramma’s uitgevoerd zijn.