Download documenten

Project Kennisbundeling Veilige Energietransitie

Samenvatting

Op deze pagina zijn het projectvoorstel en de projectresultaten van het project Kennisbundeling Veilige
Energietransitie toegevoegd. Dit project is uitgevoerd doormiddel van financiering uit Cluster 6 van het meerjarenprogramma Omgevingsveiligheid.

Samenvatting project:
Veiligheidsregio’s, ministeries, omgevingsdiensten, Infomil, Relevant en het IFV ontvangen frequent vragen over aspecten die de (omgevings)veiligheid van de energietransitie betreffen. Het gaat dan niet alleen om vragen over welke kennis ‘juist’ is, maar ook waar de meest actuele en gevalideerde kennis is terug te vinden. Het betreft ook vragen over uitvoeringspraktijken en ervaringen met aanvragen of projecten rondom nieuwe energiedragers binnen de publieke omgeving. Het delen en bundelen van kennis omtrent de (omgevings)veiligheid in relatie tot de energietransitie is nog onvoldoende geregeld. 

Versnippering van kennis en informatie ligt op de loer. Het IFV komt met het onderhavige voorstel om die versnippering te voorkomen door middel van bundeling en tegelijkertijd de inhoudelijk ‘juiste’ (gevalideerde) veiligheidsinformatie beschikbaar te stellen.

Probleemstelling
Er zijn geen normen of richtlijnen die beschrijven hoe scherfvrij glas in het kozijn en in de gevel geplaatst moet worden. Daarnaast ontbreekt het werkveld aan kennis over scherfvrij glas in relatie tot het systeem waarin het is geplaatst. Hierdoor kan het werkveld geen goed advies geven over de effectiviteit en de toepasbaarheid van deze maatregel in relatie tot artikel 4.96 van het Bbl.

Doelstelling
Doel van dit project is het bundelen van nieuwe en bestaande kennis omtrent (omgevings)veiligheidsaspecten rondom de energietransitie.