Download documenten

Project omgevingsveiligheidsbeleid: inzicht werklast MOV door regionale inventarisaties bedrijvenbestand op basis van gewijzigde taakopgave

Samenvatting

Op deze pagina zijn het projectvoorstel en de projectresultaten van het project Omgevingsveiligheidsbeleid: inzicht werklast MOV door regionale inventarisaties bedrijvenbestand op basis van gewijzigde taakopgave toegevoegd. Dit project is uitgevoerd doormiddel van financiering uit Cluster 6 van het meerjarenprogramma Omgevingsveiligheid.