Download documenten

Provinciaal Coördinatieplan Zuid-Holland

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

"Dit PCP geeft een overzicht van de taken en bevoegdheden bij de bestrijding van calamiteiten zoals die in geldende wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Het PCP heeft in de eerste plaats betrekking op de rol van de provincie in situaties die gekwalificeerd worden als een ramp of een zwaar ongeval, maar gaat ook in op de rol van de provincie in situaties waarbij niet of niet uitsluitend sprake is van een ramp of zwaar ongeval, maar van andere crises, waarbij de CdK en / of het college van GS bijzondere bevoegdheden hebben."