Download documenten

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014

Samenvatting

Dit programma beschrijft de activiteiten die in het kader van de Programmafinanciering externe veiligheid worden uitgevoerd. Het is een gezamenlijk programma van de provincie Noord-Holland en haar regionale partners: gemeenten, milieudiensten en veiligheidsregio’s/regionale brandweerorganisaties. Het programma geeft uitvoering aan doelstellingen op het gebied van externe veiligheid, zoals deze zowel op nationaal als op provinciaal niveau zijn geformuleerd.