Download documenten

QRA-berekening LPG-tankstations

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In deze notitie is de rekenmethode voor LPG-tankstations beschreven. Hiervoor moeten scenario's worden meegenomen voor het opslagvat inclusief leidingwerk en de verlading inclusief de tankauto.