Download documenten

Quick wins voor verlegging van vervoer gevaarlijke stoffen van spoor naar water en buis

Samenvatting

Het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland bedraagt ongeveer 11% van het totale vervoer in Nederland (180 miljoen ton in 2005)1. Het vervoer vindt plaats met alle vier de modaliteiten, maar het merendeel van het vervoer vindt plaats via pijpleiding en binnenvaart. Slechts 2% van het transport van gevaarlijke goederen verloopt via het spoor. De Tweede Kamer vroeg in november 2013 in een motie (33 750 XII nr. 26) aan de Regering om te onderzoeken of het mogelijk is om het resterende vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te verleggen van spoor naar water en buisleidingen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO gevraagd een onderzoek uit te voeren naar mogelijke “quick wins” voor verlegging van vervoer van gevaarlijke stoffen van het spoor naar vervoer via buisleiding of binnenvaart. In dit rapport worden de bevindingen van het onderzoek gerapporteerd.