Download documenten

Rapport Evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart

Samenvatting

Het rapport betreft de evaluatie van (het gebruik van) de Risicokaart als instrument voor communicatie over risico’s in de leef- en werkomgeving van burgers en bedrijven en voor het informeren van overheden en hulpdiensten, teneinde eventuele verbeterpunten in en ten aanzien van de Risicokaart en het gebruik ervan te inventariseren, rekening houdend met andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld de introductie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.