Download documenten

Rapport externe veiligheid en het bestemmingsplan

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen', in bijzonder de verankering van externe veiligheid in het bestemmingsplan.