Download documenten

Rapport Informatiehuis Externe Veiligheid

Samenvatting

Dit rapport is een nadere analyse van het Informatiehuis Externe Veiligheid. Deze analyse is door het Interprovinciaal Overleg uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Op basis van vooraf door IenM geformuleerde vragen beoogt deze analyse zoveel mogelijk antwoorden te geven op de hoofdvraag: Op welke manier kan het Informatiehuis Externe Veiligheid als onderdeel van het Digitale Stelstel Omgevingswet bijdragen aan de uitvoering van de Omgevingswet?