Download documenten

Rapport onderzoeksraad voor veiligheid inzake Brand bij Esso

Samenvatting

Op 21 augustus 2017 ontstond omstreeks 21.30 uur een brand in de ExxonMobil Raffinaderij te Rotterdam. Deze brand vond plaats in fornuis F1001 van de Powerformerfabriek. Voorafgaand aan de brand ontstond een grote verstoring in de Powerformerfabriek, die leidde tot het trippen van alle zes de fornuizen van de Powerformer. Bij het herstarten van één van de fornuizen, F1001, was er geen vloeistofdoorstroming. Dit leidde ertoe dat de fornuisspiraal in dit fornuis oververhit raakte en scheurde (een zogenaamde split tube), waarbij vloeistof in de vuurhaard stroomde en ontstak. Dit rapport bevat het onderzoek van de onderzoeksraad voor veiligheid naar dit incident.