Download documenten

Rapport RIVM - Analyse van incidenten bij grote bedrijven met gevaarlijke stoffen 2016-2017

Samenvatting

Het RIVM analyseert jaarlijks incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven. De analyse van 2016-2017 omvat dertien incidenten. Bedrijven moeten productieprocessen en bijbehorende werkzaamheden veilig uitvoeren. Bij de dertien incidenten was sprake van uiteenlopende tekortkomingen hierin. Deze jaarlijkse rapportage maakt deel uit van een meerjarige opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om incidenten te analyseren die door de Directie Major Hazard Control (MHC) van de Inspectie SZW zijn onderzocht. De bevindingen van deze analyse kunnen gebruikt worden voor de inspectie- en handhavingsstrategie√ęn. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.