Download documenten

Rapport RIVM - Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote bedrijven 2017-2018

Samenvatting

Het RIVM analyseert jaarlijks incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven De analyse van 2017-2018 omvat twaalf incidenten. Chemische bedrijven moeten zorgen dat installaties op orde zijn en de productieprocessen en werkzaamheden veilig worden uitgevoerd Bij de twaalf incidenten ging het op verschillende onderdelen mis. Deze jaarlijkse rapportage maakt deel uit van een meerjarige opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om incidenten te analyseren die door de Inspectie SZW zijn onderzocht. De bevindingen kunnen gebruikt worden voor de inspectie- en handhavingsstrategie√ęn. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.