Download documenten

Rapport Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave op 29 december 2017

Samenvatting

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft onderzocht waardoor de stuwaanvaring bij Grave is ontstaan en welke factoren daarbij van invloed geweest zijn. Verder heeft de OVV onderzocht in hoeverre de stuwaanvaring aanleiding geeft tot structurele verbetering van de risicobeheersing bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met binnenvaartschepen, het tegengaan van aanvaringen met stuwen en sluizen en het beperken van de gevolgen, en de incidentbestrijding bij ongevallen op het water. De OVV doet, op basis van de door haar uitgevoerde analyse, een aantal aanbevelingen.