Download documenten

Rapport veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht - Zwijndrecht

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Met behulp van deze studie kunnen de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht een lokale afweging maken tussen veilig transport aan de ene kant en economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit aan de andere kant. De studie is ook een landelijk pilotproject: het toetsingskader dat het resultaat is van de studie kan ook op andere plaatsen worden toegepast.